Misja i cele

Misją Niepublicznego Przedszkola NibyLandia jest towarzyszenie Rodzicom w procesie wychowawczym dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, społeczny, emocjonalny i fizyczny rozwój. Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego.

Chcąc zapewnić dzieciom poczucie swobody i bezpieczeństwa, nasza kadra bardzo przywiązuje wagę do tworzenia ciepłej i przyjaznej atmosfery oraz indywidualnego podejścia do każdego gościa NibyLandii. Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Naszą misją jest również pomoc Rodzicom w wychowaniu dziecka. Dla nich stworzyliśmy Akademię Rodzica. Warsztaty organizowane w ramach Akademii służą dostarczeniu narzędzi i metod pomocnych w pracy i zabawie z dzieckiem.

Cele Niepublicznego Przedszkola NibyLandia: 

  • wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
  • umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
  • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
  • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
  • rozwijanie postawy ekologicznej,
  • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.