Klub sportowy z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia w ramach klubu sportowego odbywają się raz w tygodniu po 30 minut dla każdej grupy w naszej sali sportowej – minisali gimnastycznej. Obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków, tenisa, minihokeja, piłki nożnej, piłki koszykowej i ćwiczeń kształtujących orientację. Głównymi celami zajęć są:

  • rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową,
  • rozwój układu ruchowego i odpornościowego,
  • kształtowanie umiejętności ruchowych (siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności),
  • utrzymywanie odpowiedniej postawy ciała,
  • popularyzacja i nauka podstawowych dyscyplin sportowych takich, jak piłka nożna, tenis ziemny, pływanie i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Zajęcia w ramach klubu sportowego zapewniają harmonijny rozwój fizyczny organizmu dziecka, podnoszenie odporności, kształtowanie zdolności motorycznych, doskonalenie narządów zmysłu, wyrabianie wyobrażenia o czynnościach ruchowych, wytwarzanie postawy współpracy, współodpowiedzialności oraz kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Spotkania Klubu sportowego są prowadzone w formie zabaw gwarantujących dużo śmiechu i przyjemności czerpanej z współpracy z innymi dziećmi. W ramach zajęć organizowane są zawody i turnieje: piłki nożnej, pływania, gier i zabaw sportowych. Dzieciom daje to możliwość czerpania radości ze zdrowego współzawodnictwa a także wspólnego osiągania celu w grach zespołowych. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci medali i dyplomów.

Zajęcia prowadzą:
Członkowie wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej.