Program Edukacyjny Dodatkowy

NibyLandia zapewnia dzieciom wszechstronnie wspomagający rozwój Program Edukacyjny Dodatkowy, w skład którego wchodzą różnorodne warsztaty, kluby tematyczne oraz zajęcia dodatkowe będące uzupełnieniem Podstawowego Programu Edukacyjnego.

W każdym dziecku drzemią wspaniałe możliwości, które poprzez zróżnicowaną propozycję zajęć dodatkowych, pomagamy wydobyć i wykorzystać dla jego lepszego rozwoju.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, instruktorów i trenerów w poszczególnych dziedzinach. Mają oni przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zajęcia realizowane są w małych grupach, co zapewnia dzieciom komfort indywidualnego podejścia osoby prowadzącej. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w zajęciach, a każde nowe doświadczenie sprawia im wielką radość.

Pakiet zajęć dodatkowych obowiązuje wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Zajęcia rozpoczynają się 1-go września, a kończą 30-go czerwca.