Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego

Zajęcia zostały opracowane specjalnie dla Przedszkola NibyLandia, jako innowacyjny projekt spotkań ze sztuką z elementami języka angielskiego.

Poprzez zabawę ze sztuką wprowadzane zostają słownictwo oraz zwroty angielskie. Warsztaty te mają na celu uwrażliwić młodego artystę na podstawowe malarskie środki wyrazu, takie jak kolor, forma, faktura, kompozycja. W swobodzie twórczego działania dzieci odkryją, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstaniu wszyscy czerpią satysfakcję ze wspólnej zabawy.