Warsztaty twórczego myślenia

Warsztaty Twórczego Myślenia są zajęciami prowadzonymi w grupie i przeznaczonymi dla dzieci w wieku 3-6 lat. Głównymi celami warsztatów są: rozwijanie kreatywności, uwrażliwienie dziecka na otaczający świat i ludzi, rozbudzenie ciekawości i pobudzenie zainteresowań, odkrycie potencjału i możliwości dziecka, praca z ciałem, nabycie umiejętności wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

Wiek przedszkolny to okres zabawy i nauki przez zabawę. W tym okresie następuje silny rozwój w sferze intelektualnej (wyobraźnia, dążenie do abstrakcyjnego myślenia, rozwój komunikacji), moralnej (przestrzeganie reguł, wyznaczanie sobie reguł, poczucie sprawstwa) i emocjonalnej (spontaniczność, realizacja potrzeb i pragnień, komunikowanie uczuć oraz czerpanie przyjemności poprzez zabawę symboliczną). Dziecko również wchodzi w okres uspołecznienia: zaczyna wchodzić w role, uczy się współpracy z innymi, rozwiązywania konfliktów.

Uczestnictwo w Warsztatach Twórczego Myślenia umożliwia dzieciom ten wszechstronny rozwój i nabywanie umiejętności charakterystycznych dla jego wieku. Zapobiega również zagrożeniom charakterystycznym dla okresu przedszkolnego: sztywnemu odgrywaniu ról i rywalizacji. Warsztaty przygotowują dzieci do sprostania późniejszym wymaganiom dociekliwości, przedsiębiorczości, niezależności w ocenach i sądach, innowacyjności oraz umiejętności pracy w grupie.

Zajęcia prowadzone są przez psychopedagoga, który w ramach rozwoju zawodowego ukończył liczne warsztaty i kursy specjalizacyjne m. in. warsztaty bajkoterapeutyczne, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, trening umiejętności wychowawczych, trening zastępowania agresji oraz warsztaty dotyczące sztuki opowiadania przez dramę.