Zajęcia rytmiczno-muzyczne z elementami języka angielskiego

Zajęcia te są elementem podstawowej pracy z rozwojem ruchowo – muzycznym dziecka.

Głównymi celami zajęć rytmicznych jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu. Poprzez szereg ćwiczeń, ukazujących nieskończone wręcz możliwości interpretowania ruchem utworów muzycznych, dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz uwrażliwiają się na piękno otaczającego świata.

Zajęcia prowadzone są przez absolwentkę Szkoły Muzycznej ze specjalnością rytmika, która ukończyła kursy z psychologii i pedagogiki oraz 5-letni kurs emisji głosu.