NibyLandia
Znaczna część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się do 5-tego roku życia.

Naszym celem jest towarzyszenie dziecku w jednym z jego najważniejszych okresów rozwojowych, pomoc w procesie kształtowania się jego charakteru, samodzielności i chęci do samokształcenia.
www.nibylandia.com www.szkola-magellana.pl