Kadra NibyLandii

Naszą kadrę tworzy Zespół kreatywnych i wykwalifikowanych pedagogów, psychologów, metodyka, logopedy, terapeuty Integracji Sensorycznej oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego.  

To, co wyróżnia to kompleksowa opieka psychologiczna. Nasi specjaliści prowadzą w grupach warsztaty twórczego myślenia,  warsztaty rozwojowe, obserwacje dzieci, konsultacje z nauczycielami i rodzicami oraz warsztaty psychoedukacyjne „Akademia Rodzica”. Możliwość wymiany myśli w Zespole składającym  z osób o różnych specjalnościach pozwala nam całościowo patrzeć na rozwój dzieci i projektować dla nich odpowiednie wsparcie. Wspólnie dbamy o zapewnienie najlepszych warunków dla pełnego rozwoju osobowości naszych podopiecznych.

Nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w niepublicznych placówkach przedszkolnych. Wielu z nich posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w pracy w renomowanych, warszawskich placówkach. Świetnie przygotowana kadra wnosi ciepłą i przyjazną atmosferę, dającą radość dzieciom. Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i podążanie za indywidualnym rozwojem dzieci pobudza je do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. W takim otoczeniu dzieci czują się bezpiecznie i bardzo chętnie przychodzą do naszego przedszkola.

Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli NibyLandii. Zapewniamy im czynny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych podnoszących ich kwalifikacje oraz poszerzających ich umiejętności. Dzięki temu na bieżąco wdrażamy nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i sprawdzania postępów dziecka.

Organizujemy wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.