Adaptacyjne Zajęcia Edukacyjne

Adaptacyjne Zajęcia Edukacyjne – Zielona NibyLandia to grupa adaptacyjna realizująca elementy autorskiego Programu Adaptacyjnego  „Rozwój dwulatka – stymulacja wczesnodziecięca” funkcjonująca przy Niepublicznym Przedszkolu NibyLandia. 

Adresaci zajęć: dzieci w wieku 1,5 – 3 lata przygotowujące się do rozpoczęcia uczęszczania do Niepublicznego Przedszkola NibyLandia lub do Mini NibyLandii.

Forma zajęć: wszechstronnie stymulujące rozwój dziecka zajęcia edukacyjno-warsztatowe

Prowadzący zajęcia: nauczyciele i pedagodzy Niepublicznego Przedszkola NibyLandia

Terminy i czas trwania zajęć: od stycznia do czerwca w godz.10.00 -12.00; w każdą sobotę miesiąca

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: przedszkole@nibylandia.com, lub pod numery telefonów: (+48) 22 750 74 75 (+48) 693 777 201 

Cele i założenia Zielonej NibyLandii

 • efektywne wspomaganie procesu rozwoju i adaptacji dzieci w wieku przedprzedszkolnym,
 • stopniowe przyzwyczajanie dziecka do pracy w grupie w obecności Rodzica, a w dłuższej perspektywie do samodzielnego uczestnictwa w zajęciach,
 • przygotowanie dzieci do podejmowania i rozwijania zabaw w interakcjach z grupą rówieśniczą,
 • wspieranie dzieci w stawaniu się coraz bardziej odważnymi i samodzielnymi,
 • wspieranie dzieci w przygotowaniu się do edukacji przedszkolnej,
 • wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń.

Podczas cotygodniowych zajęć dzieci będą miały okazję zapoznać się z naszym przedszkolem. Podczas zajęć w NibyLandii stopniowo budujemy relację z nauczycielem, aby dziecko mogło poczuć się bezpiecznie i komfortowo pod opieką innych niż Rodzic opiekunów.

Program zajęć Zielonej NibyLandii 

Program Adaptacyjnych Zajęć Edukacyjnych jest efektem pracy całego Zespołu. Powstał  w oparciu o wieloletnie doświadczenia w codziennej pracy z dziećmi i uwzględnia różne aspekty rozwoju dziecka. W czasie spotkań wykorzystywane są różne formy aktywności plastycznych, muzycznych oraz zabawy ruchowe. Dzieci będą miały okazję do wspaniałej zabawy. Dzięki formule i regularności spotkań dzieci rozwijają różne umiejętności, przyswajają wiedzę w sposób naturalny i odkrywczy, wolny od rywalizacji, relaksujący oraz radosny. Uczą się pracować samodzielnie oraz z nauczycielem i grupą rówieśników – wszystko po to, aby z łatwością wejść w szeregi przedszkolaków. Nasi nauczyciele stosują również podczas zajęć indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich, m.in.

 • Zabawy Fundamentalne – zabawy rozwijające wrażliwość artystyczną, inteligencję emocjonalną i sprawność manualną,
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne – dzięki ćwiczeniom Weroniki Sherborne dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze,
 • Koncepcję Inteligencji Wielorakich – profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner, stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. Odkrycie dominującej, pozwala szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, co znacznie ułatwia, przyspiesza i czyni proces nauki efektywnym,
 • wybrane elementy z pedagogiki Marii Montessori
 • Pedagogikę Zabawy wdrażającą  stosowanie określonych zasad, tj. dobrowolnego uczestnictwa, uwzględnienia różnych poziomów komunikowania się wykorzystywanie różnych środków wyrazu: gest, mimika, taniec, dotyk, pantomima.