Organizacja Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole NibyLandia działa na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Gminy Lesznowola.  Jest to przedszkole o profilu edukacyjno – językowo – artystycznym.

Niepubliczne Przedszkole NibyLandia oferuje idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku 2 – 6 lat z codziennymi zajęciami w języku angielskim, w ramach nastepujących działań edukacyjno-wychowawczych:

  • Niepublicznego Przedszkola NibyLandia – oferta dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
  • MiniNibyLandii – miniprzedszkola – oferta dla dzieci  w wieku 2 lat
  • Zielona Nibylandia – zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 1,5-3 lata

W procesie wspierania rozwoju i edukacji dzieci szczególny nacisk kładziemy na  wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Rozwój w każdej z wymienionych sfer wpływa na pozostałe. Nasze Programy Edukacyjne  zapewniają dzieciom jak najlepsze warunki do zrównoważonego rozwoju wszystkich tych obszarów. NibyLandczycy polisensorycznie poznają otaczający ich świat.

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz organizacyjną stroną Niepublicznego Przedszkola NibyLandia. Zapewniamy najwyższą jakość edukacji w doskonałej organizacji placówki i wspaniałych warunkach lokalowych.