Program Edukacyjny Przedszkola NibyLandia

W procesie wspierania rozwoju i edukacji dzieci szczególny nacisk kładziemy na  wspomaganie rozwoju psychologicznego (zarówno poznawczego, jak i emocjonalnego), społecznego oraz motorycznego. Rozwój w każdej z wymienionych sfer wpływa na pozostałe. Dlatego też tak budujemy swoje Programy Edukacyjne, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do zrównoważonego rozwoju wszystkich tych obszarów. NibyLandczycy polisensorycznie poznają otaczający ich świat przyrody, świat swojej grupy i świat swoich emocji.

 1. Autorski Program Wychowania Przedszkolnego NibyLandii opracowany przez nasz Zespół zakłada wszechstronne przygotowanie dzieci do dalszej edukacji, przy uwzględnieniu wszystkich aspektów prawidłowego rozwoju dzieci w wieku 2 – 6 lat.
 2. Oferta programowa Przedszkola NibyLandia obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparcu  o Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku poz. 17, Dz.U.Nr4z2009r. 

Nasi nauczyciele stosują indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich. Zajęcia z dziećmi prowadzą w sposób atrakcyjny, odpowiedni dla wieku i możliwości przedszkolaków.

Program Niepublicznego Przedszkola NibyLandia uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka. Celem przedszkola jest:

 • wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
 • umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
 • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
 • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
 • rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
 • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
 • rozwijanie postawy ekologicznej,
 • kształtowanie umiejętności ekspresji, rozumienia i autoregulacji emocji,
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Program Wychowania Przedszkolnego NibyLandii zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. W przedszkolu realizowane są przede wszystkim autorskie programy:

 • Autorski Program Wychowania Przedszkolnego NibyLandii
 • Autorski Program Neverland´s  Adventures – program nauczania języka angielskiego Niepublicznego Przedszkola NibyLandiawspomagający wszechstronny rozwój zdolności językowych dzieci różniących się od siebie pod względem zdolności jakie posiadają na swoim etapie rozwoju intelektualno – emocjonalnego.
 • Autorski Program rozwoju umiejętności twórczych – program stworzony w oparciu o metody dydaktyczne, m.in. metodę żywego słowa, metodę opowieści ruchowej, techniki relaksacyjne, metodę C. Orffa, trening twórczego myślenia, ruch rozwijający W. Sherborne, Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona, Bajkoterapię oraz koncepcje inteligencji wielorakich i psychologię rozwoju.
 • Projekt ProfiLandia – autorski projekt propagujący zdrowy styl życia. Jest to cykl zajęć ujętych w siedmiu blokach tematycznych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia jak i kształtowania umiejętności społecznych. Celem programu „Profilandia” jest uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o swoje życie, zdrowie, a co za tym idzie stosowania się do zasad bezpieczeństwa, kształcenie samodzielności za własne działanie oraz rozwijanie niezbędnych umiejętności społecznych dzieci potrzebnych w relacjach z innymi ludźmi.
 • Program prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej – Dziecięca matematyka
 • Program prof. Bronisława Rocławskiego – Glottodydaktyka

Proces nauczania trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Zabawa w odkrywanie dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom przez cały czas. Dzieci poznają reguły ortofoniczne i ortograficzne, które pozwolą im w przyszłości bezbłędnie pisać i czytać. Badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne.

Nasi nauczyciele posiadają licencje umożliwiające im w pełni profesjonalnie korzystać z tych metod. Stała współpracaZespołu metodycznego NibyLandii z autorami tych metod, jak również z metodykiem przedszkolnym, logopedą i psychologami pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Każde z nich idzie swoja ścieżką, w odpowiednim dla siebie tempie.

Dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.

Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze.