Pogram zajęć adaptacyjnych

Program Adaptacyjnych Zajęć Edukacyjnych jest efektem pracy naszego Zespołu pedagogów i psychologów, powstałym w oparciu o wieloletnie doświadczenia w codziennej pracy z dziećmi uwzględniającym różne aspekty rozwoju dziecka.

W czasie spotkań wykorzystywane są różne formy plastyczne, muzyka oraz zabawy ruchowe. Dzieci będą miały okazję do wspaniałej zabawy. Dzięki formule i regularności spotkań dzieci rozwijają różne umiejętności, przyswajają wiedzę w sposób naturalny i odkrywczy, wolny od rywalizacji, relaksujący oraz radosny. Uczą się pracować samodzielnie oraz z nauczycielem i grupą rówieśników – wszystko po to, aby z łatwością wejść w szeregi przedszkolaków.

Podczas zajęć nasi nauczyciele i psychologowie stosują indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich, m.in.

  • Zabawy Fundamentalne – zabawy rozwijające wrażliwość artystyczną, inteligencję emocjonalną i sprawność manualną,
  • Ruch Rozwijający W. Sherborne – dzięki ćwiczeniom Weroniki Sherborne dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność. Poznając ciało, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie, zaś eksplorując przestrzeń, staje się bardziej aktywne i twórcze,
  • Koncepcję Inteligencji Wielorakich – profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner, stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. Odkrycie dominującej, pozwala szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, co znacznie ułatwia, przyspiesza i czyni proces nauki efektywnym,
  • wybrane elementy z pedagogiki Marii Montessori
  • Pedagogikę Zabawy wdrażającą  stosowanie określonych zasad, tj.: dobrowolnego uczestnictwa, uwzględnienia różnych poziomów komunikowania się wykorzystywanie różnych środków wyrazu: gest, mimika, taniec, dotyk, pantomima.