Metodyk

Metodyk przedszkolny czuwa nad realizacją treści programowych: hospituje zajęcia nauczycieli, wspiera wdrażających się nauczycieli, monitoruje postępy edukacyjne i dokumentację dotyczącą obserwacji rozwoju dziecka. Prowadzi szkolenia dla kadry oraz konsultacje dla rodziców przedszkolaków.

W Nibylandii metodyk:

– współtworzy programy autorskie monitorując również ich realizację

– prowadzi warsztaty metodyczne wspierając nauczycieli w pracy dydaktycznej

– sprawdza diagnozy gotowości szkolnej

– pomaga w tworzeniu innowacyjnych scenariuszy zajęć