Psycholog

Psychologowie współpracujący z NibyLandią są wyselekcjonowanymi przez nas partnerami specjalizującymi się w pracy z dziećmi i ich Rodzicami. Są to absolwenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Nasi psychologowie, którzy w ramach rozwoju zawodowego ukończyli liczne warsztaty i kursy specjalizacyjne, min.: warsztaty bajkoterapeutyczne, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, trening umiejętności wychowawczych, trening zastępowania agresji oraz warsztaty dotyczące sztuki opowiadania przez dramę.

Stałe podnoszenie kwalifikacji wyposażyło ich w szeroką gamę narzędzi do pracy z dziećmi. W swej pracy, skupiają się na wspomaganiu rozwoju drugiego człowieka.

W NibyLandii psychologowie:

  • prowadzą na bieżąco konsultacje z Zespołem i obserwacje dzieci w grupach;  dają wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych,
  • prowadzą  w poszczególnych grupach wiekowych Warsztaty Twórczego Myślenia;  ich celem jest rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na otaczający je świat i ludzi; rozbudzają ich ciekawość i zainteresowania,
  • w ramach Akademii Rodzica prowadzą warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców i opiekunów,
  • wspierają nauczycieli oraz Rodziców naszych podopiecznych w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem,
  • uczą technik lepszego porozumiewania się z innymi.