Logopeda

Logopeda przedszkolny przeprowadza w określonych odstępach czasu badania przesiewowe dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy.

Nauczyciele w grupach podczas swoich zajęć edukacyjnych codziennie prowadzą z dziećmi ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia oddechowe.

Dzieci potrzebujące opieki logopedycznej; w zależności od decyzji rodziców; biorą udział w odpłatnej indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda przedszkolny.