Pediatra

Przedszkole zapewnia stałą współpracę z lekarzem pediatrą poprzez:

  • stały kontakt telefoniczny z lekarzem w sytuacjach pogorszenia się zdrowia dziecka na terenie placówki,
  • w każdym miesiącu dyżury lekarza pediatry w przedszkolu.

W sytuacjach wymagających szybkiej interwencji lekarza, wezwanie Pogotowia Ratunkowego i powiadomienie Rodzica.