Adaptacja

W ramach łagodnej adaptacji dziecka w przedszkolu, nasz Zespół przygotował specjalny program wspierający ten proces. Przygodę z NibyLandią można rozpocząć już w styczniu. Zajęcia Adaptacyjno-Edukacyjne – „Zielona NibyLandia” odbywają się w każdą sobotę do końca czerwca. Wtedy też zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne i warsztat z psychologiem pt.: „Dobra Adaptacja dziecka w przedszkolu”. W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy nowoprzyjęte dzieci na zajęcia razem z Rodzicami. Dzieci poznają swoich nauczycieli i inne przedszkolaki. W trosce o właściwy przebieg procesu adaptacyjnego Zespół NibyLandii opracował Psychoedukacyjny Program Adaptacyjny, zawierający treści wspierające dzieci oraz Rodziców.

W ramach programu:

  • Dzieci w nowych grupach Mini NibyLandii  uczestniczą w specjalnie przygotowanych zajęciach integracyjno-adaptacyjnych. W początkowej fazie tych zajęć, dla zwiększenia ich poczucia  bezpieczeństwa w nowym miejscu, bawią się w towarzystwie swoich Rodziców/Opiekunów,
  • Rodzice/Opiekunowie otrzymują materiały psychoedukacyjne poruszające najważniejsze treści z zakresu adaptacji w przedszkolu z punktu widzenia psychologii rozwoju oraz pedagogiki,
  • Rodzicom/Opiekunom szczególnie polecamy czerwcowy warsztat poświęcony zagadnieniu adaptacji dzieci w nowym środowisku. Nasi specjaliści udzielają wskazówek dotyczących przygotowania dziecka do rozpoczęcia przedszkolnej przygody.  Odpowiadają na pytania Rodziców, rozwiewają ich wątpliwości; dają wsparcie w trudnych emocjonalnie momentach. Nasze doświadczenie wskazuje, że wiedza na temat przebiegu  adaptacji oraz kontakt ze specjalistami w sposób istotny wpływają na przebieg tego procesu, zmniejszając stres zarówno Rodziców, jak i dzieci.
  • Dzieci oraz ich Rodzice/Opiekunowie objęci zostają dodatkową opieką psychologiczną polegającą na zwiększonej w tym czasie ilości obserwacji dzieci w grupach oraz możliwości  konsultowania na bieżąco przebiegu procesu adaptacji.