Mini-Nibylandia to autorski program adaptacyjny dla najmłodszych.

Zabawy Fundamentalne

Zabawy Fundamentalne to wynik pracy dwóch brytyjskich badaczy w dziedzinie edukacji: Colina Rose’a – uznanego na świecie twórcy praktycznych programów nowoczesnych sposobów uczenia się oraz Gordona Drydena – światowej sławy pisarza i badacza istoty nauczania we wczesnym dzieciństwie.

Jest to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat, pomagający współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.

Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. O poziomie inteligencji nie decyduje jednak liczba komórek, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia i myśli, którymi Rodzic czy nauczyciel pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

Program dla dzieci w wieku 2– 6 lat podzielony został na działy:

 1. „Wielcy i mali artyści” – zabawy rozwijające wrażliwość artystyczną,
 2. „Kocham, lubię, szanuję 1” – zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną,
 3. „Coś w ten deseń 1” – gry i zabawy słowne,
 4. „Rusz ręką 1” – gry i zabawy przygotowujące do nauki pisania.

Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji:

 • inteligencja ruchowa,
 • inteligencja muzyczna,
 • inteligencja językowa,
 • inteligencja matematyczno-logiczna,
 • inteligencja interpersonalna,
 • inteligencja intrapersonalna,
 • inteligencja przyrodnicza,
 • inteligencja wizualno-przestrzenna.

Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci.

Program spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka i jest połączeniem wielu metod, np. do nauki czytania została wykorzystana metoda czytania globalnego Glenna Domana, a przy zabawach kształtujących umiejętność pisania i umiejętności matematyczne – elementy metody Marii Montessori i Lwa Wygotskiego.