Rozkład dnia w Mini NibyLandii

07.30 – 09.30  – przychodzimy do Mini NibyLandii. Jest to czas na zabawy integracyjne – swobodną zabawę w kącikach zainteresowań, rysowanie, granie w rozmaite gry z rówieśnikami.

09.30 – 10.00 – jemy śniadanie

10.00 – 12.00 –  rozpoczynamy zajęcia edukacyjne – zgodnie z harmonogramem codziennie realizujemy zajęcia prowadzone wg założeń autorskiego Programu Adaptacyjnego Mini NibyLandii  – “Rozwój dwulatka – stymulacja wczesnodziecięca”.

dodatkowo:

  • realizacja zajęć dedykowanych – zabawy z językiem angielskim, zabawy plastyczne z elementami języka angielskiego, zabawy rytmiczno-muzyczne,
  • warsztaty rozwojowe – prowadzone przez psychopedagoga zajęcia stymulujące rozwój dziecka prowadzone są w oparciu o: Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona, techniki arteterapeutyczne, dramę, metodę C. Orffa, pracę z bajką w tym bajką terapeutyczną,
  • zajęcia adaptacyjne – prowadzone się w oparciu o metody, takie jak Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne i Zabawy Fundamentalne – program wspomagający rozwój dziecka autorstwa Colina Rose’a oraz Gordona Drydena.

12.00 – 12.30 – bawimy się swobodnie w kącikach zainteresowań lub na naszym placu zabaw. Korzystamy ze spacerów po ogrodzie NibyLandii.

12.30 – 13.00 – jemy obiad.

13.00 – 14.00 – we wszystkich grupach prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek na leżaczku.

——————————————————————————–

14.00 – 15.30 – bawimy się swobodnie na świeżym powietrzu w ogrodzie NibyLandii lub w kącikach zainteresowań. Nauczyciele prowadzą zabawy ruchowe, muzyczne, zajęcia plastyczne, zgadywanki, tory przeszkód, etc.

15.30 – 16.00 – jemy podwieczorek I.

16.00 – 16.30 – uczestniczymy w zabawach organizowanych przez nauczyciela, rysujemy, słuchamy bajek, gramy w gry edukacyjne.

16.30 – 17.00 – jemy podwieczorek II.

17.00 – 18.00 – bawimy się swobodnie. Czekamy na Rodziców.