Program Mini NibyLandii

Autorski Program Adaptacyjny “Rozwój dwulatka – stymulacja wczesnodziecięca”, opracowany przez nasz Zespół ma na celu wspomaganie w procesie rozwoju i adaptacji dzieci w wieku przedprzedszkolnym.

Szczególny nacisk kładziemy na  wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego oraz ruchowego. Rozwój w każdej z wymienionych sfer wpływa na pozostałe. Programy Edukacyjne przedszkola NibyLandia zawierają niezbędne elementy zapewniające jak najlepsze warunki do zrównoważonego rozwoju wszystkich tych obszarów. MiniNibyLandczycy polisensorycznie poznają otaczający ich świat przyrody, świat swojej grupy i świat swoich emocji.

W skład programu wchodzą następujące zajęcia:

 • zajęcia edukacyjne – codziennie realizowane zajęcia prowadzone wg założeń autorskiego Programu Adaptacyjnego Mini NibyLandii  “Rozwój dwulatka – stymulacja wczesnodziecięca”,
 • zabawy z językiem angielskim – zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • zabawy plastyczne z elementami języka angielskiego – zajęcia z lektorem języka angielskiego,
 • zabawy rytmiczno-muzyczne,
 • udział w wielu imprezach organizowanych w Niepublicznym Przedszkolu NibyLandia koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach przedszkolnych, spotkaniach ze sztuką, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, uroczystościach okolicznościowych.

Nasi nauczyciele stosują również w swojej pracy indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich, tj: 

 • Zabawy Fundamentalne,
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne,
 • Koncepcję Inteligencji Wielorakich,
 • wybrane elementy z pedagogiki Marii Montessori,
 • KLANZA – zabawy z chustą animacyjną,
 • Pedagogikę Zabawy.