Koncepcja Inteligencji Wielorakich

Profesor Uniwersytetu Harvarda, Howard Gardner stworzył  koncepcję, według której człowiek nie posiada jednej, a osiem inteligencji. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania inteligencji (IQ), inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać przez całe życie. Nie określają one również jak ktoś jest „mądry”, a jedynie jego predyspozycje, umiejętności, talenty. Odkrycie dominującej inteligencji pozwala szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, co znacznie ułatwia, przyspiesza i czyni proces nauki efektywnym.*

Każdą z inteligencji można rozwinąć już u najmłodszych dzieci:

  • inteligencja ruchowa,
  • inteligencja muzyczna,
  • inteligencja językowa,
  • inteligencja matematyczno-logiczna,
  • inteligencja interpersonalna,
  • inteligencja intrapersonalna,
  • inteligencja przyrodnicza,
  • inteligencja wizualno-przestrzenna.

Każda z nich odpowiada innej sferze rozwojowej człowieka. W pierwszych latach życia dziecka bardzo trudno określić, która z tych sfer będzie w przyszłości najbardziej rozwinięta. Dlatego właśnie zajęcia wszechstronnie rozwijające stymulują wszystkie zmysły, angażując wszystkie inteligencje.

Ukierunkowując zabawy, zachęcamy dzieci do samodzielnego działania i myślenia, co w kolejnym etapie ich rozwoju będzie można wykorzystać do ułatwienia procesu nauki i poznawania rzeczywistości.

* źródło-Koncepcja Inteligencji Wielorakich, TL