Kinezjologia edukacyjna Paula i Gail Dennisonów

Paul i Gail Edisonowie zauważyli możliwość wykorzystania ruchu fizycznego w procesie rozwoju i uczenia się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metodę uczenia się poprzez ruch nazwali Kinezjologią Edukacyjną. Bazuje ona na ruchowych ćwiczeniach równoważących pracę półkul mózgowych.

Kinezjologia Edukacyjna łączy elementy z dziedziny filozofii, fizjologii i medycyny chińskiej. Jest metodą diagnostyczną i terapeutyczną. Pomaga w określeniu obszaru i poziomu wadliwości danej funkcji odpowiedzialnej za trudności w nauce oraz koryguje i usprawnia działanie intelektu poprzez przywracanie integracji procesów umysłowych. Zawiera ćwiczenia na przekraczanie linii środkowej ciała, wydłużające, energetyzujące i pogłębiające.

Ćwiczenia ruchowe opracowane w ramach metody służą integracji struktur i funkcji intelektualnych:

  • w wymiarze lateralności półkul – integracja prawo-lewo (umożliwienie szybszego przekaźnictwo impulsów przez ciało modzelowate łączące półkule),
  • w wymiarze stabilności – integracja góra-dół (integracja kory mózgowej skupiającej wyższe funkcje poznawcze z układem limbicznym odpowiedzialnym za emocje),
  • w wymiarze koncentracji – integracja przód tył (integracja płatów czołowych odpowiedzialnych za wyższe funkcje intelektualne, myślenie i racjonalność z pniem mózgu związanym z odruchami obronnymi).

Ćwiczenia polegają między innymi na wykonywaniu naprzemiennych ruchów. Przykładowe ćwiczenia:

  •  naprzemienne dotykanie lewego kolana prawym łokciem i prawego kolana lewym  łokciem,
  •  kreślenie ósemek rękami w powietrzu,
  •  w trakcie „krążenia szyją” podnoszenie do góry barki i kołysanie się na boki z głową  pochyloną do przodu a następnie do tyłu, powtarzanie tego przy opuszczonych  barkach.

Dzięki ćwiczeniom następuje poprawa w obszarze:

  •  umiejętności matematycznych,
  •  twórczego myślenia, pisania, mówienia,
  •  zdolności organizacyjnych.

Niedostateczna ilość ruchu i brak stymulacji zmysłowej powodują ograniczenie możliwości intelektualnych i sztywność poznawczą. Metoda Dennisonów ma na celu zaradzenie tym problemom.