Biblioteczka NibyLandii

Biblioteczka NibyLandii – wszystkich miłośników czytania serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego imponującego zbioru. Dysponujemy bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej i popularnonaukowej, a także literaturą pedagogiczną i poradnikami dla rodziców. 

Księgozbiór Biblioteczki NibyLandii liczy setki woluminów i jest regularnie uzupełniany i powiększany w nowości wydawnicze.

Misją naszej  Biblioteki jest rozwijanie pasji czytania książek u najmłodszych, zaspakajanie ich potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Realizujemy ją  poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

  • gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
  • kształtowanie szacunku do wolumenów publicznych poprzez naukę wypożyczania książek do domu.