Liczebność grup

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości opieki oraz indywidualnego podejścia wychowawców do każdego z naszych podopiecznych, Nasze grupy liczą: 12-18 dzieci.

Każda z grup prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: nauczyciela wychowawcę i nauczyciela wspierającego.