Rozkład dnia NibyLandczyków

7.30 – 09.30 – przychodzimy do przedszkola.
Zbieramy się w naszej Sali Zabaw. Jest to czas na zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, twórczą aktywność dzieci. Dzieciom proponowane są indywidualne lub grupowe zajęcia i zabawy wspomagające rozwój.

09.30 – 10.00 – jemy śniadanie.

10.00 – 11.30rozpoczynamy zajęcia w grupach.
Realizujemy treści programowe z zakresu: glottodydaktyki, dziecięcej matematyki i zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy oraz zajęcia warsztatowe: Warsztaty plastyczno – ceramiczne, Warsztaty twórczego myślenia, Warsztaty rytmiczno-muzyczne.

11.30 – 12.30 – bawimy się na świeżym powietrzu na naszym placu zabaw; spacerujemy po ogrodzie NibyLandii.

12.30 – 13.00 – jemy obiad.

13.00 – 14.00 – we wszystkich grupach prowadzimy zajęcia wyciszające. Młodsze dzieci mają możliwość skorzystania z popołudniowej drzemki. Starsze dzieci wypoczywają słuchając bajek i muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 15.00 – rozpoczynamy zajęcia w klubach tematycznych: Klub naukowy – Szalony Naukowiec, Klub sportowy, Klub szachowy, Klub taneczny, Klub teatralny.

15.00 – 15.30 – jemy I podwieczorek.

15.30 – 16.30 – kontynuujemy zajęcia w Klubach tematycznych oraz zajęciach dodatkowych.

16.30 – 17.00 – jemy II podwieczorek.

17.00 – 18.00 – słuchamy bajek, bawimy się w Sali Zabaw lub na świeżym powietrzu. Wychowawcy inspirują dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności. Czekamy na Rodziców.