Czas wolny

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszej Sali Zabaw lub spędzają czas na placu zabaw, na świeżym powietrzu.

Zapewniamy również:

  • Spacery – kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. W ogrodzie NibyLandii czeka na dzieci mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu przedszkolakowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwia dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.
  • Wypoczynek – we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach z przytulnymi kocykami. Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie, nie są do tego zmuszane.