Dzieci z NibyLandii w najlepszych szkołach

Wymiernym wskaźnikiem pozwalającym ocenić poziom edukacji w naszym przedszkolu jest ilość absolwentów NibyLandii zdających do najbardziej renomowanych warszawskich szkół podstawowych. W minionych latach 100% naszych przedszkolaków zdających egzaminy do wybranych szkół uzyskało bardzo wysokie noty w procesie rekrutacyjnym.

Szczególną wagę przykładamy do rozwijania w dzieciach wszystkich inteligencji. W atmosferze szacunku i zasad dbamy o najlepszy rozwój poznawczy będący podstawą przyszłej edukacji szkolnej.

Reprezentujemy najwyższy poziom edukacji.