Dziecięca matematyka

Autorką metody jest profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym.

Metoda eksperymentalna profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi. Służy ona rozwojowi zdolności matematycznych i stanowi pomoc w pierwszych trudnościach przejawianych w tym zakresie.

Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje – licencję umożliwiającą profesjonalne korzystanie z programu.

Opis i ćwiczenia metody zostały opublikowane w cyklu książek pt. „Dziecięca matematyka”, poświęconych m. in. edukacji matematycznej dzieci w skład, którego wchodzą:

 • Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych;
 • Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, szkole i w placówkach integracyjnych;
 • Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i w szkole;
 • Edukacja matematyczna dzieci. Książka dla rodziców i nauczycieli.

Program składa się z następujących bloków tematycznych:

 1. Orientacja przestrzenna.
 2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
 5. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 6. Klasyfikacja.
 7. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
 8. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
 9. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 10. Intuicje geometryczne.
 11. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 12. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
 13. Waga i ważenie.
 14. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.