Pogram Rozwoju Umiejętności Twórczych

Program Rozwoju Umiejętności Twórczych – to autorski program opracowany przez Zespół Niepublicznego Przedszkola NibyLandia realizowany przez psychologów rozwojowych, psychopedagoga kreatywności dziecięcej, trenera twórczości naszego przedszkola. W trakcie realizacji warsztatów kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Pobudzamy do działania ich wszystkie zmysły, rozwijając umiejętności intelektualne. Zajęcia zostały tak przygotowane, aby nie tylko wspierały realizację podstawowych celów warsztatów, ale również poszerzały świadomość swojego ciała, wyobraźnię i kreatywność przedszkolaków. Rozwijaniu kreatywności posłużą między innymi zadania w przekłady intersemiotycznie, które stają się okazją do dobrej i twórczej zabawy.

WARSZATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA – to zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lat. Warsztaty oparte o założenie, że każdy człowiek jest twórczy, dlatego celem zajęć jest wydobycie i stymulowanie rozwoju twórczego potencjału dzieci. Tego rodzaju oddziaływania warto rozpocząć jak najwcześniej, stąd propozycja, aby objąć tym programem naszych podopiecznych. Repertuar zajęć obejmuje wiele autorskich ćwiczeń, skonstruowanych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. Tworzymy je na potrzeby wiedzy, którą chcemy przekazać, dostosowując do specyfiki grupy.

Głównymi celami warsztatów są: uwrażliwienie dziecka na otaczający świat i ludzi, rozbudzenie ciekawości i pobudzenie zainteresowań, odkrycie potencjału i możliwości, praca z ciałem, nabycie umiejętności wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi oraz wychodzenie poza schematyczne myślenie.

WARSZTATY TRENINGU UMYSŁU – to zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat. „Trening umysłu” to połączenie ćwiczeń na koncentrację, synchronizację półkul mózgowych, mnemotechnik (technik szybkiego i efektywnego uczenia się) oraz twórczego myślenia. Przygotowane dla dzieci zabawy mają jednocześnie pomóc w rozwijaniu ich świadomości ciała, wyobraźni, kreatywności, a także koncentracji uwagi i doskonaleniu pamięci.

Warsztaty Treningu Umysłu realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Nibylandia stanowią wartościową bazę do kontynuacji programu realizowanego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im.Ferdynanda Magellana z zakresu „Nowoczesnych Technik Uczenia się” .