Projekty – ProfiLandia i ZdrowoLandia

Projekty ProfiLandia i ZdrowoLandia – autorskie projekty propagujące zdrowy styl życia – Jest to cykl zajęć ujęty w blokach tematycznych mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, jak i kształtowanie umiejętności społecznych.

Programy mają na celu zwrócenie uwagi dzieci jak i rodziców na tematy ważne i mające wpływ na późniejszy rozwój dziecka. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod pedagogicznych, ze szczególnym naciskiem na metody poszukujące i praktyczne,  jako najbardziej angażujące doświadczenia i przemyślenia dzieci. Pozwoli to dzieciom na samodzielne wyciąganie  wniosków i wypracowanie swoich strategii działania.

Tematyka i sposób realizacji bloków uwzględniają różnice wiekowe grup oraz są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

PRZYKŁADOWE BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMÓW:

  1. DOBRE NAWYKI ŻYWIENIOWE
  2. DBAM O SWOJE ZDROWIE
  3. AGRESJA I PRZEMOC
  4. WIRTUALNY ŚWIAT
  5. POMAGAM, ROZUMIEM, TOLERUJĘ, AKCEPTUJĘ
  6. DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO