Pedagogika Marii Montessori

Podczas zajęć w naszym przedszkolu wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori. Metoda Montessori polega na wspieraniu rozwoju dziecka poprzez naukę w ruchu i aktywności. Stanowi przeciwieństwo „szkolnej ławki” wyrażającej surową dyscyplinę, bezruch i brak aktywności.

Maria Montessori, lekarka i pedagożka jest jedną z najważniejszych postaci w historii reform wychowania przedszkolnego. Ostro skrytykowała system wychowawczy tłumiący aktywność uczniów i nakazujący bezruch w szkolnej ławce. Była przeciwniczką narzucania dzieciom zadań. Powalała im na samodzielny wybór ćwiczeń oraz organizowała lekcje ciszy, zauważywszy fascynację dzieci ciszą. Wprowadziła jako zasadę pracy swobodny wybór materiałów dydaktycznych oraz dowolność czasu i miejsca ćwiczeń. Nauczycielom wyznaczyła funkcję jedynie wspomagającą.

Metoda Marii Montessori ma na celu wspieranie twórczej, spontanicznej aktywności dzieci, która jest kluczem do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Dziecko uczy się pracy nad sobą i posłuszeństwa poprzez samokontrolę, nie zaś poddawanie się zewnętrznemu przymusowi.

Pedagogika Montessori ma na celu pomaganie dzieciom w:

 • rozwoju samodzielności i samokontroli,
 • wypracowaniu zamiłowania do pracy z atmosferze ciszy,
 • rozwoju indywidualnych możliwości i uzdolnień,
 • rozwoju samodyscypliny,
 • uniezależnianiu od nagród zewnętrznych i rozwoju umiejętności samonagradzania,
 • rozwoju zamiłowania do pracy i porządku,
 • szacunku do pracy własnej i pracy innych,
 • rozwoju postawy altruistycznej.

Głównymi zadaniami pedagogiki Montessori są:

 • uczenie przez działanie,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań, wyborze materiałów, miejsca i czasu pracy,
 • ćwiczenie koncentracji, dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań,
 • wprowadzanie cichych zajęć indywidualnych i grupowych i uczenie współpracy w tych warunkach,
 • nauka zasad porządku w działaniu i otoczeniu,
 • wprowadzenie wspólnych zadań dla dzieci w różnym wieku (łączenie w grupy i wzajemna wymiana umiejętności),
 • nacisk na indywidualny tok rozwoju dziecka.

W pedagogice Montessori niezmiernie istotne jest otoczenie dziecka, pozwalające na jego harmonijny rozwój. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uporządkowane tematycznie tak, aby dziecko mogło bez problemu po nie sięgnąć i aby uczyło się dzięki temu porządku.