Glottodydaktyka

Glottodydaktyka jest metodą opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Jej przedmiotem jest językowa edukacja mająca na celu ułatwienie dzieciom nauki wymowy, czytania ze zrozumieniem i pisania. Bazuje na ćwiczeniu syntezy i analizy fonemowej oraz na wspomagających ćwiczeniach oddechowych (dmuchanie) i usprawniających narządy mowy (emisja głosu).

Nauczyciele NibyLandii posiadają licencję oraz odbyli niezbędne szkolenie umożliwiające profesjonalne korzystanie z programu.

Celem glottodydaktyki jest rozwój językowy dzieci w zakresie wymowy, czytania i pisania.

Wymowa

Dzieci uczą się świadomie wymawiać wyrazy i dzielić je na głoski. Uczą się również odróżniać głoski trwałe od nietrwałych, dźwięczne od bezdźwięcznych. Poznają postać foniczną wyrazów.

Czytanie

Nauce czytania pomagają klocki Logo. Dzieci najpierw się nimi bawią. Budują z nich różne konstrukcje. Następnie uczą się porządkować je alfabetyczne. Dzięki ćwiczeniom z klockami Logo wiedzą z ilu i z jakich liter składa się alfabet. Uczą się czytania poprzez „ślizganie się” po literkach.

Pisanie

Najpierw dzieci ćwiczą sprawność rąk. Uczą się stopniowo kształtów i kreślenia liter oraz ich łączenia. W nauce zapisywania liter podstawowych i niepodstawowych wykorzystują słownik ortograficzno-ortofoniczny i dywanik glottodydaktyczny.