Język angielski – Neverland’s Adventures

NEWERLAND’S ADVENTURES – autorski program nauczania języka angielskiego Niepublicznego Przedszkola NibyLandia opracowany został w oparciu o założenia podstawy programowej MENiS, doświadczenia metodyków współpracujących z wiodącymi wydawnictwami językowymi i lektorów współpracujących z naszym Zespołem metodycznym. Program wspomaga wszechstronny rozwój zdolności językowych dzieci różniących się od siebie pod względem możliwości jakie posiadają na swoim etapie rozwoju intelektualno – emocjonalnego.
Program obejmuje codzienne zajęcia z językiem angielskim.
Oparty jest na metodzie Early Partial Immersion czyli częściowej immersji językowej. Jego celem nadrzędnym jest możliwie jak największe zainteresowanie dziecka językiem angielskim przez wszechstronną edukacyjną zabawę. Dlatego też nauka odbywa się przy pomocy takich narzędzi dydaktycznych, jak drama, piosenka i rymowanka, gry planszowe i flash cards, zagadki-kolorowanki, multimedia. Program nasz wzbogacony został o elementy programów; Macmillam dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz Oxford „Cookie and Friends”.

JĘZYK ANGIELSKI – plan treści nauczania języka angielskiego w Przedszkolu NibyLandia jest zbiorem struktur, słownictwa i struktur językowych realizowanym w formie ćwiczeń, zabaw które ewoluują razem z postępem grupy przez kolejne miesiące w trakcie roku szkolnego. W ten sposób realizowany jest sylabus językowy, dostosowywana tematyka do zajęć prowadzonych w przedszkolu przez wychowawców grup oraz spontaniczna reakcja na potrzeby i nastroje grupy.

WARSZTATY PLASTYCZNE z elementami języka angielskiego – zajęcia zostały opracowane jako innowacyjny projekt spotkań ze sztuką z elementami języka angielskiego. Poprzez zabawę ze sztuką wprowadzane zostają słownictwo oraz zwroty angielskie. Zajęcia plastyczne mają na celu uwrażliwić młodego artystę na podstawowe malarskie środki wyrazu, takie jak kolor, forma, faktura, kompozycja. W swobodzie twórczego działania dzieci odkryją, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstaniu wszyscy czerpią satysfakcję ze wspólnej zabawy.

WARSZTATY TEATRALNE z elementami języka angielskiego – zajęcia zostały opracowane jako innowacyjny projekt spotkań ze sztuką z elementami języka angielskiego. Poprzez zabawę ze sztuką wprowadzane zostają słownictwo oraz zwroty angielskie. Dzieci obcujące z teatrem rozwijają w sobie wrażliwość na innych ludzi, są świadome możliwości swojego ciała, głosu, nabierają odwagi i pewności siebie. Są twórcze, kreatywne. Rozwijając indywidualność jednocześnie uczą się bycia w grupie, pracy zespołowej. Na zajęciach dzieci uczą się właściwej dykcji, prezentacji scenicznej i nabywają umiejętności recytatorskich oraz przygotowują przedstawienia okolicznościowe.

Zajęcia Neverland´s Adventures prowadzą; licencjonowany lektor języka angielskiego, psycholog absolwentka International Conversationnal English Language Program oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uzdolniona plastycznie i teatralnie z wieloletnim stażem w pracy twórczej z dziećmi oraz licencjonowany edukator artystyczny w zakresie sztuk plastycznych z językiem angielskim, uzdolniona plastycznie i teatralnie z wieloletnim stażem w pracy twórczej z dziećmi.