Projekt – Mali Czytelnicy

W ramach autorskiego projektu Przedszkola NibyLandia „Mali Czytelnicy” zapoznajemy  dzieci z literaturą dla nich przeznaczoną, literaturą polską z różnych okresów literackich, zaczynając od początków wieku XX aż do dziś. Pragniemy sprawić aby poezja i literatura dziecięca była atrakcyjna dla małych odbiorców oraz staramy się zaangażować NibyLadczyków do różnorodnych działań i aktywności w rozmaitych sferach życia.

Zajęcia te maja na celu: poznanie  literatury dziecięcej, kontakt z książką jako źródłem wiedzy, poznanie wartości polskiej literatury, umiejętność interpretowania poezji, przybliżenie wiedzy o autorach, udoskonalenie mowy oraz poszerzenie słownika dziecka, przygotowanie do nauki czytania.

W ramach Projektu Mali Czytelnicy propagujemy   popularyzację książki i czytelnictwa poprzez organizację:

  • akcji „czytamy dzieciom każdego dnia” – szczególny nacisk kładziemy na rozbudzanie w dzieciach potrzeby słuchania i czytania książek. Dlatego też każdego dnia czytamy dzieciom książki. Nauczyciele przygotowują najciekawsze pozycje książkowe, czytają dzieciom opowiadania, wiersze i bajki najsłynniejszych autorów, J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Konopnickiej,itp.
  • zaproszamy rodziców, dziadków, opiekunów do popołudniowego głośnego czytania książeczek w przedszkolu dla grupy swojej pociechy,
  • organizujemy świąteczne zbiórki książek dla Domu Dziecka, wspólnie z dziećmi przygotowujemy plakaty informujące o zbiórce.

Biblioteczka NibyLandii – wszystkich miłośników czytania serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego imponującego zbioru. Dysponujemy bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej i popularnonaukowej, a także literaturą pedagogiczną i poradnikami dla rodziców. 

Księgozbiór Biblioteczki NibyLandii liczy setki woluminów i jest regularnie uzupełniany i powiększany w nowości wydawnicze.

Misją naszej  Biblioteki jest rozwijanie pasji czytania książeki u najmłodszych, zaspakajanie ich potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Realizujemy ją  poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

  • gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
  • kształtowanie szacunku do wolumenów publicznych poprzez naukę wypożyczania książek do domu