Język angielski

Neverland´s Adventures

Autorski program nauczania języka angielskiego Niepublicznego Przedszkola NibyLandia wspomagający wszechstronny rozwój zdolności językowych dzieci różniących się od siebie pod względem zdolności jakie posiadają na swoim etapie rozwoju intelektualno – emocjonalnego. Program oparty jest na metodzie Early Partial Immersion czyli częściowej immersji językowej.

Jego celem nadrzędnym jest możliwie jak największe zainteresowanie dziecka językiem angielskim przez wszechstronną edukacyjną zabawę. Dlatego też nauka odbywa się przy pomocy takich narzędzi dydaktycznych, jak drama, piosenka i rymowanka, gry planszowe i flash cards, zagadki-kolorowanki, multimedia.

Program nasz wzbogacony został o elementy programów; Macmillam dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz Oxford „Cookie and Friends”.